Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

23 Mart 2002

CUMARTESİ

Sayı : 24704

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Oktay VURAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2002/3811 Çeşitli Üniversitelere Bağlı Olarak Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Kurulması Hakkında Karar

2002/3813 Taşınmazlar Üzerine Rehin Hakkı Kurulabilecek Yabancı Paralar Hakkında Karar

 

Atama Kararları

— Devlet, Adalet, İçişleri, Bayındırlık ve İskan, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür, Turizm ile Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Sınır Tespit Kararı

— Sınır Tespitine Dair Bir Adet Karar

 

Yönetmelikler

— Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Yapılacak İhracatta Düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Sertifikası ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmelik

— Hazine Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

— Hazine Müsteşarlığı Programcı ve Çözümleyici Kadrolarına Yapılacak Atamalara İlişkin Yönetmelik

— Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgarî Miktarlara Yükseltmelerine İlişkin Tebliğ (No: İç Ticaret-2002/2)

— Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Karar

— Rekabet Kurulunun 00-14/138-70 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 01-30/302-90 Sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

 

Sayfa Başı


 

—— • —— 

Sayfa Başı


 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

Sayfa Başı


 

Sayfa Başı


 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

Sayfa Başı


—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

Sayfa Başı