Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

31 Ağustos 2001

CUMA

Sayı : 24509

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2001/2863 Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle İlgili Esaslar Hakkında Karar

 

Atama Kararları

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Milli Savunma, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma ile Orman Bakanlıklarına Ait 14 Adet Atama Kararı

 

Yönetmelikler

— Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği

— Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği

— Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim/Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 ve 58 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

— Yeditepe Üniversitesi Lisans Burs Yönetmeliğinin 7 nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

— Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 ve 18 inci Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

29 Ağustos 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-14142

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 31 Ağustos 2001 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan Milli Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU’nun dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan     

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

29 Ağustos 2001

B.01.0.KKB.01-06-149-2001-624

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 29 Ağustos 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-14142 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 31 Ağustos 2001 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan Milli Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU’nun dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı

 

Karar Sayısı : 2001/2863

Ekli “Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle İlgili Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın görüşüne dayanan Devlet Bakanlığı’nın 20/6/2001 tarihli ve 150 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 23/7/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI   

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Dr. Y. KARAKOYUNLU

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

H. GEMİCİ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Prof. Dr. A. ÇAY

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

A. K. TANRIKULU

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Sayfa Başı


Atama Kararları

 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından :

Karar Sayısı : 2001/2082

1 — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Daire Başkanlığına Planlama Uzmanı Mustafa DEMİREZEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

 

29 Ağustos 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından :

Karar Sayısı : 2001/2083

1 — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Daire Başkanlığına Müsteşar Müşaviri Nihal YENER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

 

29 Ağustos 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

 —— • ——

Adalet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2072

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Adlî Tıp Kurumu Dördüncü İhtisas Kurulu Nöroloji Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Hayrünnisa DENKTAŞ’ın sözleşmeli olarak atanması,

2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi ve 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

29 Ağustos 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2073

1 — Adalet Müfettişliğine, Şaphane Hâkimi 34142 Halit KIVRIL’ın,

Adalet Müfettişliğine, Elbistan Cumhuriyet Savcısı 34949 Bülent SAVTOK’un,

Adalet Müfettişliğine, İscehisar Hâkimi 35257 Mithat İNCE’nin,

Adalet Müfettişliğine, Çıldır Hâkimi 35857 İlhan ÖNKAL’ın,

Adalet Müfettişliğine, Patnos Cumhuriyet Savcısı 35989 Kenan KOÇER’in,

Adalet Müfettişliğine, Koçarlı Hâkimi 35998 Tuncay ÖZTÜRK’ün,

Adalet Müfettişliğine, Bozdoğan Hâkimi 36092 Mustafa KAYIN’ın,

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunun 4141 sayılı Kanun ile değişik 37 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanmaları uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

29 Ağustos 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

—— • ——

Milli Savunma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2084

1 — Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı İsmail TOHUMCU’nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcılığına aynı yer Daire Başkanı Dr. Faruk ÖZLܒnün atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

 

29 Ağustos 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

S. ÇAKMAKOĞLU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Milli Savunma Bakanı

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2074

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli;

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğüne, Çanakkale Milli Eğitim Müdürü Nihat TARAKÇI’nın,

Çorum Milli Eğitim Müdürlüğüne, Iğdır Milli Eğitim Müdürü Aziz YAVAŞ’ın,

Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğüne, Osmaniye Milli Eğitim Müdürü Cemil ÖZTÜRK’ün,

Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğüne, Çorum Milli Eğitim Müdürü Mehmet AYAN’ın,

Atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

29 Ağustos 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. BOSTANCIOĞLU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Milli Eğitim Bakanı

 

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2055

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Karayolları Genel Müdür Yardımcılığına aynı Genel Müdürlük Kayseri 6. Bölge Müdürü Fikri ATAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci ve Ek 1 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

 

29 Ağustos 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

K. AYDIN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

 —— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2075

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Şırnak Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Sivas Bayındırlık ve İskan Müdürü Tuğrul ÖZTURAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

 

29 Ağustos 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

K. AYDIN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

 —— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2077

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Yalova Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Sebahattin BİLYAY’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

 

29 Ağustos 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

K. AYDIN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2078

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Bingöl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Selim AKSOY’un atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

29 Ağustos 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

K. AYDIN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

 —— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2079

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Mardin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, M. Ata ERPOLAT’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

29 Ağustos 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

K. AYDIN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

 —— • ——

Sağlık Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1957

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne Uz. Dr. Sait KARAGÜL’ün atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

29 Ağustos 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Sağlık Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2085

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Selçuk COŞKUN’un atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

29 Ağustos 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

O. VURAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Ulaştırma Bakanı

 —— • ——

Orman Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2080

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Sinop Orman Bölge Müdürlüğüne, Amasya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Turgut YILDIZ’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Orman Bakanı yürütür.

29 Ağustos 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Orman Bakanı

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

Yeditepe Üniversitesinden :

 

Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim/Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinin 14 ve 58 inci Maddelerinde Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

 

MADDE 1 — 9/6/2000 tarihli ve 24074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

“Dört dönem üst üste mali ve akademik kayıtlarını yaptırmayanlarla akademik kaydını yaptırdıktan sonra taahhüt ettikleri taksidini yatırmayanlara bir aylık ek süre tanınır. Bu süre içinde de öğrenim ücretini kanuni faiziyle birlikte ödemeyen öğrencinin Üniversite ile ilişkisi kesilir.”

MADDE2 — Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Yukarıda belirtilen nedenlerle geçici ayrılmalarına izin verilen öğrencilerden öğretim bedeli aynen alınmaya devam edilir. Ancak, Burs Komitesinin önerisi üzerine Yürütme Kurulu öğretim bedeline ilişkin olarak ayrıca bir karar verebilir.”

Yürürlük

MADDE3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Yeditepe Üniversitesinden :

 

Yeditepe Üniversitesi Lisans Burs Yönetmeliğinin

7 nci Maddesinin Değiştirilmesine

İlişkin Yönetmelik

 

MADDE 1 — 19/2/2001 tarihli ve 24323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Lisans Burs Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Madde 7 — Burs istemleri için Öğrenci Dekanlığına dilekçe ile başvurulur. Öğrenci Dekanlığı öğrencinin istemine dayanak teşkil eden belge ve bilgileri toplar, değerlendirir ve görüşü ile birlikte Burs Komitesine bildirir.

Öğrencilerin Üniversiteye Giriş ve Üniversite İçi Başarı Bursu ya da diğer burslardan yararlandırılması veya burs haklarının sona erdirilmesi Rektörün başkanlığında Hukuk Danışmanı ve Mali İşler Müdürünün oluşturacağı Burs Komitesince değerlendirilir ve Yürütme Kurulu’nun onayına sunulur.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Yeditepe Üniversitesinden :

 

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinin 12 ve 18 inci Maddelerinin

Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

 

MADDE 1 — 28/10/1999 tarihli ve 23860 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Madde 12 — Tıp Fakültesinde eğitim dili İngilizce’dir. Yabancı Dil Hazırlık Okulunca yapılan yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenci Yabancı Dil Hazırlık Okulunda okumak zorundadır.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Madde 18 — Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim-öğretim dili İngilizce’dir. Her akademik yıl başında, Rektörlükçe ilan edilecek gün, saat ve yerde Yabancı Dil Yeterlik Sınavı yapılır. Ancak sınav tarihinde geriye doğru iki yıl içinde IELTS (Akademik) Sınavı’ndan Reading notu en az 6 olmak koşuluyla total 6,5 aldığını belgeleyen öğrenci yabancı dil sınavından muaf tutulur.

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı sonuçları, sınavın yapıldığı günü izleyen tarihten itibaren en geç 7 gün içinde ilan edilir.

Bu sınavdan 100 üzerinden 60 alan öğrenci başarılı sayılır.

Her öğrenci her akademik yılın başında açılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’na girme hakkına sahiptir.

Bu öğrencilerle ilgili devam, sınav, ilişik kesme ve benzeri hususlar Hazırlık Okulu Yönetmeliği ile belirlenir.”

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı