T.C.

Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

21 Şubat 2001

ÇARŞAMBA

 Sayı : 24325

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
Milletlerarası Andlaşma
2000/1963 Türkiye-Estonya Serbest Ticaret Anlaşması’nın Eki “Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol’de Teknik Nitelikli Değişiklikler Yapılmasına Dair 1999/1 Sayılı Ortak Komite Kararı ile Notaların Onaylanması Hakkında Karar     
 
Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi
—  İçişleri Bakanlığına,  Maliye Bakanı Sümer ORAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
Bakanlar Kurulu Kararları
2001/1968  1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu’na Göre Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 1/1/2001 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 2001 Yılında % 10 Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesi Hakkında Karar
2001/1992 Moldova’ya Buğday Hibe Edilmesi Amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’ne Görev Verilmesine İlişkin Karar
2001/1994 Antalya İl Merkez İlçesine Bağlı Yukarıkaraman Belediyesi’nin Adının “Düzlerçamı” Olarak Değiştirilmesinin Tasdiki Hakkında Karar
 
Yönetmelikler
2001/1972  Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelikte  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği
— Sayıştay Denetçi ve Raportörlerinin Denetim ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
 
Tebliğler
—  İstanbul Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No : 1)
— Yozgat Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No : 1)

Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

          Karar Sayısı : 2000/1963

             “Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”nın eki “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol’de teknik nitelikli değişiklikler yapılmasına dair ekli 1999/1 sayılı Ortak Komite Kararı ile notaların onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 20/12/2000 tarihli ve ABGM/ABEY-6472 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/12/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet  Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

DevletBakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

DevletBakanı

AdaletBakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî EğitimBakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

OrmanBakanı

Çevre Bakanı

 

 

Sayfa Başı


                      Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

20 Şubat 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-3194

 

                       

   CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Şubat 2001 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan İçişleri Bakanı Sadettin TANTAN’ın dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlığına, Maliye Bakanı Sümer ORAL’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan     

               —————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

20 Şubat 2001

39-06-34-2001-121

 

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 20 Şubat 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-3194 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Şubat 2001 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan İçişleri Bakanı Sadettin TANTAN’ın dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlığına, Maliye Bakanı Sümer ORAL’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

 Sayfa Başı


 Bakanlar Kurulu Kararları

          Karar Sayısı : 2001/1968

             1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre aylık almakta olanların aylıklarından 1/1/2001 tarihinden geçerli olmak üzere 2001 yılında % 10 oranında sağlık sigortası primi kesilmesi; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 9/1/2001 tarihli ve 529 sayılı yazısı üzerine, 1479 sayılı Kanun’un geçici 7 nci maddesi ve 2926 sayılı Kanun’un ek 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/1/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet  Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. S. GAYDALI

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 


           Karar Sayısı : 2001/1992

             Moldova’ya buğday hibe edilmesi amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’ne görev verilmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 18/1/2001 tarihli ve 217 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/1/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet  Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. T. TOSKAY

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

24/1/2001 Tarihli ve 2001/1992 Sayılı

Kararnamenin Eki

KARAR

             Madde 1 — Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, 1.000 ton buğdayı, Dışişleri Bakanlığı ile birlikte belirleyeceği bir limanda teslim etmek üzere Moldova’ya hibe etmekle görevlendirilmiştir.

             Madde 2 — Bu görevden kaynaklanan zararlar görev zararı sayılır ve Hazine’ce karşılanır.

             Madde 3 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 4 — Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı müştereken yürütür.


          Karar Sayısı : 2001/1994

             Antalya İli, Merkez İlçesine bağlı Yukarıkaraman Belediyesi’nin adının “Düzlerçamı” olarak değiştirilmesinin tasdiki; Danıştay’ın görüşüne dayanan İçişleri Bakanlığı’nın 16/1/2001 tarihli ve 53066 sayılı yazısı üzerine, 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/1/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI   

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet  Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

DevletBakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

DevletBakanı

AdaletBakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. T. TOSKAY

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

Sayfa Başı 


Yönetmelikler

          Karar Sayısı : 2001/1972

             Ekli “Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 15/1/2001 tarihli ve 1546 sayılı yazısı üzerine, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Kanun ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/1/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. C. ERSÜMER

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet  Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. T. TOSKAY

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 Sayfa Başı 


Tebliğler

İstanbul Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No       : 1

Karar Tarihi  : 29/1/2001

İl Mahalli Çevre Kurulu 21/12/2000 tarihinde Vali yardımcısı Bülent KARAÇÖL başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

2872 sayılı Çevre Kanunu’na istinaden çıkarılan 20/5/1993 tarih ve 21586 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin “Atık Bertarafında Mali Yükümlülük” başlığı altında yer alan 8 inci maddesi gereği 2001 yılına ait tıbbi atık bertaraf ücreti aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

İstanbul İli dahilindeki 20 yatak dahil üzeri kapasiteli sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşların aşağıdaki şekilde sınıflara ayrılmasına, her sınıfın günlük yatak başına çıkan tıbbi atık miktarı ile yine aşağıda belirtilen birim fiyatının çarpılması ile fiyatlandırılmasına,

A — Hastane sınıfları ve ürettikleri tıbbi atık miktarları.

1)                   Diyaliz merkezleri                                                                               2 kg/yatak-gün,

2)                   Diyaliz ünitesi olan hastaneleri                                                       1.1 kg/yatak-gün,

3)                   Diyaliz ve/veya kalp cerrahisi ünitesi olan hastaneler                1.3 kg/yatak-gün,

4)                   Diyaliz+kalp cerrahisi ünitesi olmayan hastaneler                       0.35 kg/yatak-gün,

5)                   Ruh sinir ve fizik tedavi ünitesi ve İstanbul meslek hastanesi  0.1 kg/yatak-gün,

6)                   Eğitim veren hastaneler                                                                   0.8 kg/yatak-gün,

7-1)               Eğitim veren askeri hastaneler                                                        0.35 kg/yatak-gün,

7-2)               Eğitim vermeyen askeri hastaneler                                                 0.1 kg/yatak-gün.

B — Tıbbi atık bertaraf birim fiyatı.

                175.000 TL/kg

 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

            Tebliğ olunur.


Yozgat Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No       : 1

Karar Tarihi  : 22/1/2001

İl Mahalli Çevre Kurulu Vali Hüseyin ÖNAL başkanlığında, 22/1/2001 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1 — Egzoz emisyon ölçümlerinin Merkezde Ankara Caddesi BuğdayPazarında kurulu bulunan Egzoz Emisyon Ölçüm Merkezinde yapılmasına,

2 — Ölçümlerin TSE Nisan 1994 tarihli “TS 11365 ve 11366 sayılı Trafikteki Dizel ve Benzinli Motorlu Taşıtlar İçin Ölçüm Metodu ve Sınır Değerleri” başlıklı standartlara göre yapılmasına,

3 — Teknik muayene için Karayolları Muayene İstasyonuna getirilen araçların egzoz emisyonlarının ölçülüp, uygunluk raporu niteliğindeki egzoz emisyon ruhsatı aldıklarına dair belge ibraz edilmeden muayenenin yapılmamasına, bu amaçla, devir işlemi yapılarak plaka değiştirecek araçların; sürücü dahil azami 8 oturma yeri olan ve azami yüklü kütlesi 3.500 Kg.’ı geçmeyen yolcu taşımaya yönelik motorlu taşıtların yeni durumda, resmi ve ticari amaçla kullanılanların dışındaki özel otomobiller Araç Tescil Belgesi alındığı tarihten itibaren 3 yıl, diğer sınıflara dahil yeni araçlar 1 yıl süre ile Taşıt Emisyon Ruhsatı almaktan muaf olup, bunların dışındaki araçların tamamında emisyon pulu ve ruhsatı görüldükten sonra tescil işlemlerinin yapılmasına,

4 — Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde egzozundan siyah duman çıkan araçların derhal ölçüm istasyonuna gönderilerek egzoz emisyon ölçümlerinin yaptırılmasına, standart dışı çıkan araçlara 1 ay süre verilerek ıslah edilmelerine, ıslahı mümkün olmayan araçların trafikten men edilmesine,

5 — Egzoz emisyon ölçümüne tabi araçların Yozgat (66) plakalı dizel ve benzinli araçlar ile başka il plakalarına kayıtlı olup ta ikamet ettiği anlaşılan şahıslara ait araçlar olarak kabul edilmesine,

6 — Resmi ve askeri araçların ölçümlerinin 2001 yılı içerisinde yaptırılmasına ve egzoz emisyon ücretinden muaf tutulmasına,

7 — İlimizde egzoz muayenesinin ilçelerimiz ve bağlı yerleşim birimlerinde 2001 yılı içerisinde oluşturulacak seyyar ekiple egzoz emisyon ölçümlerinin yapılmasına, emisyon ölçümü sonunda standartlara uygun çıkan araç sahibi ve sürücülerine egzoz emisyon ruhsatı verilmesine, uygun olmayanlara geçici kullanım belgesi verilerek tamir için şahsa bir aylık süre verilmesine,

8 — İlimizde 2001 yılı egzoz emisyon ölçüm bedelinin normal ölçümlerde 5.000.000 TL. olarak belirlenmesine,

9 — Egzoz emisyon ölçümlerinin yıl boyu devam ettirilmesine,

10 —Egzoz emisyon ruhsatının, verildiği tarihten itibaren 1 yıl süre ile geçerli sayılmasına,

11 — İlimizde egzoz emisyon ölçümlerinde gecikmeli olarak ölçüme gelen araçlara 10.000.000 TL. ve cezalı ölçümlerde ise 20.000.000 TL. alınmasına,

12 — Emisyon ölçümlerinde bir önceki yıla ait emisyon ruhsatının istenilmesine, bulunmayanlara gecikme tarifesi olarak 10.000.000 TL. alınmasına,

13 — Yapılan denetim ve kontrollerde en son ölçüm yaptırdığı tarihin üzerinden bir yıldan fazla süre geçmesine rağmen kendiliğinden ölçüm istasyonuna başvuran araçlar için gecikmeli ölçüm tarifesi uygulanmasına,

14 — Yapılan denetimlerde en son ölçüm yaptırdığı tarihin üzerinden bir yıl ve daha fazla süre geçerek, hakkında ceza, tutanak vs. gibi yaptırımlar uygulanarak ölçüme sevk edilen araçlara cezalı ölçüm tarifesi uygulanmasına,

15 — Trafik ve Jandarma ekipleri tarafından denetimlerin düzenli ve sürekli olarak yıl boyunca yapılmasına,

16 — Bu Karara uymadığı tespit edilen kurum, kuruluş ve özel araç sahipleri hakkında 5442 sayılı İlİdaresi Kanunu, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yasal işlem yapılmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

            Tebliğ olunur.

 Sayfa Başı