T.C.

Resmî Gazete

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın

Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu : 7 Ekim 1920

6 Aralık 2000

ÇARŞAMBA

Sayı : 24252
Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi
— Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dr. Devlet BAHÇELİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkrere
 
Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi
— Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY’a, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkrere
— Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
Danıştay Üyeliğine Seçme Kararı
— Danıştay Üyeliğine Seçilenler ile İlgili 3 Adet Karar
 
Yönetmelikler
2000/1550 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2000/1590 Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılmasına DairYönetmelik
— Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Ekindeki EK-1 Çizelgenin Değiştirilmesine İlişkinYönetmelik
 
Tebliğler
— Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No : 27)
— Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu GenelTebliği (Sıra No : 28)
— Tahsilat Genel Tebliği Seri No : 411
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
Anayasa Mahkemesi Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E : 1997/18 (506 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3395 Sayılı Kanun ile İlgili), K : 1998/42 Sayılı Kararı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

5 Aralık 2000

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-21974

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

AB Zirvesi marjında düzenlenecek olan Avrupa Konferansına katılmak üzere

6 Aralık 2000 tarihinde Fransa’ya gideceğimden, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dr. Devlet BAHÇELİ’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

5 Aralık 2000

39-06/A-7-2000-954

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 5 Aralık2000 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-21974 sayılı yazınız.

AB Zirvesi marjında düzenlenecek olan Avrupa Konferansına katılmak üzere

6 Aralık 2000 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Başbakan Bülent ECEVİT’in dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dr. Devlet BAHÇELİ’nin vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

5 Aralık 2000

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-21930

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Aralık 2000 tarihinde Kırgızistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan DevletBakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

5 Aralık 2000

39-06-317-2000-953

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 5 Aralık 2000 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-21930 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Aralık 2000 tarihinde Kırgızistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan DevletBakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

5 Aralık 2000

GenelMüdürlüğü

B.02.0.PPG.0.12-305-21975

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

AB Zirvesi marjında düzenlenecek olan Avrupa Konferansına katılmak üzere 6 Aralık 2000 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmailCEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

5 Aralık 2000

39-06-318-2000-955

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 5 Aralık 2000 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-21975 sayılı yazınız.

AB Zirvesi marjında düzenlenecek olan Avrupa Konferansına katılmak üzere 6 Aralık 2000 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmailCEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Danıştay Üyeliğine Seçme Kararları

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı: 2000/68

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 155 ve 2575 Sayılı DanıştayYasası’nın 8. ve 9. maddeleri gereğince, Danıştay Üyeliğine, Maliye Bakanlığı Müşavir Hazine Avukatı İzge NAZLIOĞLU seçilmiştir.

5 Aralık 2000

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı: 2000/69

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 155 ve 2575 Sayılı DanıştayYasası’nın 8. ve 9. maddeleri gereğince, Danıştay Üyeliğine; Maliye Bakanlığı Müşavir Hazine Avukatlığı, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Hukuk Müşavirliği görevlerinde bulunan ve halen aynı yer Müsteşarlık Müşaviri Nazlı KOÇER seçilmiştir.

5 Aralık 2000

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı: 2000/70

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 155 ve 2575 Sayılı DanıştayYasası’nın 8. ve 9. maddeleri gereğince, Danıştay Üyeliğine, Maliye Bakanlığı Müşavir Hazine Avukatı AyselAydınAKDOĞAN seçilmiştir.

5 Aralık 2000

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Yönetmelikler

Karar Sayısı : 2000/1550

Ekli “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı’nın 29/9/2000 tarihli ve 1998 sayılı yazısı üzerine, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/10/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

Prof. Dr. T. TOSKAY

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

DevletBakanı V.

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

F. ÜNLÜ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

DevletBakanı V.

DevletBakanı V.

DevletBakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

H. H. ÖZKAN

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

DevletBakanı

AdaletBakanı V.

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

S. TANTAN

R.ÖNAL

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı V.

Millî EğitimBakanı V.

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

OrmanBakanı

Çevre Bakanı

 

 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Madde 1 — 21/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin (f), (g) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (u) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ü) ve (v) bentleri eklenmiştir.

"f) Tabanca: Tam otomatik olmamak şartıyla, namlu uzunluğu fişek yatağı hariç otuz santimetreyi ve tüm uzunluğu elli santimetreyi geçmeyen, dumanlı veya dumansız barut veya bu neviden bir patlayıcı ve itici güç ile gülle, mermi, saçma veya füze ile gaz ya da diğer nesneleri atabilen, belli bir çapta namluya uygun imal edilmiş ateşli silahları,

g) Tam otomatik silah: Tetik çekili tutulduğunda sürekli atış yapabilen ateşli yivli silahları,”

“j) Ruhsat : Bu Yönetmeliğe göre verilecek silah taşıma ve bulundurma belgelerini, trap-skeet atış alanı ve poligon işletme izin belgelerini, silah tamir yeri açma izin belgelerini ve mermi satış izin belgelerini,”

“ü) Türk Silahlı Kuvvetleri personeli: Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında istihdam edilen subay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman erbaş rütbesindeki personeli,

v) Müstafi askeri personel: Türk Silahlı Kuvvetlerinden, mecburi hizmeti tamamlayarak istifa etmek suretiyle ayrılan subay, astsubay, uzman jandarmalar ile en az on yıl görev yapıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteği ile ayrılan uzman erbaşları,”

Madde 2 — Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu maddenin dört ve beşinci fıkralarında sayılanlardan, bildirim süresi olan beş yıl sonunda görev durumu belgelenemeyen kamu görevlileri ile silah taşıma ve bulundurma şartlarını taşıyıp taşımadıklarının denetlenmesi amacıyla emekli kamu görevlileri hakkında, bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre tebligat yapılarak son durumlarının belgelenmesi istenir."

Madde 3 — Yönetmeliğin 8 inci maddesinin madde başlığı ve birinci fıkrasının ilk cümlesi ile (e) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (e) bendinin (2) numaralı alt bendine “Müsteşar yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “Başbakan Başmüşaviri” ibaresi eklenmiştir.

“Silah taşımalarına izin verilen kamu görevlileri”

“Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılanlar ile (3) numaralı bendi uyarınca silah taşımalarına karar verilen kamu görevlileri;”

“4) Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlıklar, müsteşarlıklar ve merkezi yönetim içinde yeralan diğer kamu kurumu ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan kamu görevlileri ile Sayıştay başraportör, raportör, savcı, savcı yardımcısı, denetçi ve yardımcılarına,”

Madde 4 — Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ile (d) ve (r) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine istinaden valiler, aşağıda belirtilen kişilere, durumlarının bu Yönetmelik hükümlerinde aranan şartlara uygunluğunun tespit edilmesi halinde silah taşıma ruhsatı verebilir.”

“d) Kuyumcu ve sarraflar ile altın ve gümüş işleyen imalatçı ve toptancılara, bunların ortaklık veya şirket olarak çalışmaları halinde, bu işlerden sorumlu ortaklardan en fazla ikisine,”

“r) Daha önce valilik yapmış olanlar ile bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmış Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına dahil diğer görevlilerden; adli ve idari yargı hakim ve savcıları ile bu sınıftan sayılanlardan; Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar ile M.İ.T. hizmetlerinde çalışmış olanlardan asli memur statüsünü kazanmış olup, ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteğiyle kurumlarından ayrılanlara,”

Madde 5 — Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli

Madde 11 — Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tard veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 50 nci maddesinin (c) bendi, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 15 inci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durumları sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 ve 16 ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler hariç olmak üzere, emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile mecburi hizmetini tamamlayarak istifa etmek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan subay, astsubay ve uzman jandarmalar ile en az on yıl görev yapıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteği ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan uzman erbaşlara silah taşıma ve bulundurma izni, bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıklarınca, Jandarma personeli için Jandarma Genel Komutanlığınca, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli için Sahil Güvenlik Komutanlığınca verilir.

Kanunen silah almaya ve taşımaya yetkili olan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli emekli olarak ayrılmaları halinde, ilişiklerini keserken şahsi tabancalarını emekli kimlik kartlarına işletebilirler.

Emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için mensup olduğu kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı şahsi tabanca envanterinde, o şahıs için kayıtlı bulunan tabanca veya tabancalardan, antika silahlar için bulundurma belgesi diğer tabancalar için taşıma belgesi düzenler ve onaylar. Taşıma ve bulundurma müsaadesi süresizdir. Ancak, emekli ve müstafi personelin durumları ilgili komutanlıkça beş yılda bir araştırılır.

Emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kimlik kartlarında bulunacak silaha ait bilgiler, ilgiliye silahını taşıma veya bulundurma müsaadesi verir.

Kuvvet komutanlıkları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, yukarıda belirtilen esaslar dahilinde verdikleri taşıma ve bulundurma müsaadelerini, düzenleyecekleri listelerle Jandarma Genel Komutanlığına bildirirler.”

Madde 6 — Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden istenecek belgeler

Madde 12 — Emekli veya müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri personeli;

a) 2 adet kimlik kartı fotokopisi,

b) İkametgah belgesi,

c) Adli Sicil sabıka kayıt belgesi,

d) Garnizon tabibi, yoksa Hükümet tabibinden alacakları silah taşımalarına engel hali bulunmadığını belgeleyen doktor raporu,

e) Son üç ay içinde çekilmiş dört adet vesikalık fotoğrafı,

ekleyecekleri bir dilekçe ile bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıklarına; Jandarma personeli Jandarma Genel Komutanlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli Sahil Güvenlik Komutanlığına müracaat ederler.

Mensup oldukları Kuvvet Komutanlıklarınca, silah taşıma veya bulundurma için gerekli şartları taşımaları kaydıyla izin belgesi verilen personel, askeri kimlik kartı fotokopisi ve üç adet fotoğraf ile birlikte Jandarma Genel Komutanlığına müracaat etmeleri halinde, kendilerine (Ek- 4)’te yer alan Silah Satın Alma Yetki Belgesi verilir.

Daha önce zati silahı bulunduğu halde bu silahı mahkeme kararı ile müsadere edilen veya silah satın almaya engel hali bulunan emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri personeline silah satın alma izni verilmez. Bu kişilerin sahip olduğu diğer silah ruhsatları da iptal edilerek, bu silahların altı ay içerisinde silah satın almaya hak kazanmış kişilere devri sağlanır. Bu süre içerisinde devri sağlanamayan silahlar, ilgili kanunlara göre işlem yapılmak üzere adli makamlara intikal ettirilir.

Bu madde hükmüne göre tabanca satın alan emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri personeli hakkında 11 inci madde hükmüne göre işlem yapılır."

Madde 7 — Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 13 — Silah taşıma ve bulundurma yetkisini haiz emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, silahları için mermi satın almak istemeleri halinde, bulundukları yerin askerlik şubesi başkanlığına müracaat ederek izin almak zorundadırlar. Bunların, mermi ihtiyaçları, satış yetkisi verilen kamu kurumunun satış mağazalarından veya bu kurum mamüllerini satan ruhsatlı başbayi veya bayilerden karşılanır. Hak sahiplerinin satış yapan müesseselere bizzat başvurmaları ve taşıma veya bulundurma yetkisini belgeleyen kimlik kartlarını ve belgelerini ibraz etmeleri zorunludur."

Madde 8 — Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından silah taşıma veya bulundurma izni verilen Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin silahlarına ait bilgiler kimlik kartlarına işlenir. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, emekli ve müstafilerine ait taşıma veya bulundurma izni verilen silahlar ile sahiplerinin kimlikleri bir cetvele kaydedilerek Ocak ve Haziran aylarında Genel Komutanlığa bildirilir. Ayrıca bu bilgilerin Bakanlık Genel Bilgi Toplama Başkanlığı kayıtlarına geçmesi sağlanır."

Madde 9 — Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ile (b) ve (1) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kanunun 7 nci maddesinin (1) numaralı bendinde sayılanlar hariç aşağıda belirtilen hallerden birine giren kimselere hiçbir şekilde ateşli silah ve mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez, verilmiş ruhsatlar iptal edilir.”

“b) Ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlar,”

“1) Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tard veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (c) bendi, 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 ve 16 ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler veya sicilen ya da 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler,”

Madde l0 — Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 22 — Taşımak veya bulundurmak amacıyla silah satın almak isteyenler ikamet ettikleri ilin Valiliğine, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve emeklileri ile müstafi personel mensup olduğu Kuvvet Komutanlığından, Jandarma personeli Genel Komutanlıktan, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli Sahil Güvenlik Komutanlığından alacakları izin belgesi ile birlikte Genel Komutanlığa müracaatları halinde, silah taşımak ve bulundurmak için gerekli şartları taşımaları kaydıyla, kendilerine silah ve bu silaha ait mermileri satın almak üzere (Ek- 4)’teki Silah Satın Alma Yetki Belgesi verilir. İki nüsha olarak düzenlenen bu belgenin bir nüshası silah satışı yapacak kamu kuruluşuna gönderilir. Diğer nüshası ise ildeki veya Genel Komutanlıktaki dosyasında saklanır. Bu belgenin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren bir yıldır. Bu belge ile bizzat belge sahibi tarafından silah satış yetkisi olan kamu kuruluşundan silah ve bu silaha ait mermiler satın alınır. Ancak, Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile (e) bendinin (1), (2) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılan kişiler, noterce düzenlenen vekaletname, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ise Tugay, Müstakil Alay, İl Jandarma Komutanlığı muadili Birlik Komutanlıkları, Karargah ve Kurum Amirlerinin vereceği fotoğraflı yetki belgesi ile aynı bent ve alt bentlerde sayılan kamu görevlilerine silah ve mermilerini satın aldırabilirler. Satın alınan bu silah ve mermilere ait fatura silahın Menşei Belgesi olup, düzenlendiği tarihten itibaren altmış gün süre ile geçerlidir. Silah Satın Alma Yetki Belgesinde ve faturada ruhsat için müracaat süresi belirtilir ve bu ibare tebligat yerine de geçer. Silah sahibi, bu süre içinde silahı ile birlikte ruhsat işlemleri yapan birime müracaat etmek zorundadır. Faturada yazılı silaha ait bilgiler, silah da incelenmek suretiyle, ruhsatına aynen işlenir. Belirtilen sürede müracaat etmeyenler hakkında adli işlem yapılır.”

Madde 11 — Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 33 — Silah ve mermilerin satışından elde edilen net hasılatın kanunlarla diğer fonlara yapılan kesintilerden artan kısmın % 80’i Savunma Sanayii Destekleme Fonuna, %20’si de polis ve jandarma teşkilatlarınca düzenlenen Silah Satın Alma Yetki Belge sayısı esas alınarak tespit edilecek miktarlara göre; Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı ile Jandarma Asayiş Vakfı arasında paylaştırılarak verilir."

Madde 12 – Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İşletme İzin Belgesi almak için başvuranın, 16 ncı maddede belirtilen durumlardan birine girmemiş bulunması şarttır. Bu kişinin kuruluş izin belgesi sahibinden başka bir kişi olması halinde, ayrıca, durumun genel güvenlik yönünden de uygun görülmesi gerekir. Verilen İşletme İzin Belgeleri beş yıl için geçerlidir ve her beş yılda bir yenilenebilir.”

Madde 13 — Yönetmeliğin 70 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Silahların parça değişikliği gerektiren tamiratlarında yukarıdaki bentte belirtildiği şekilde söz konusu silahlara ait ana parçaların yurt dışından temini Bakanlığın iznine tabidir. Seri numarasının bulunduğu ana parçalar üzerinde yapılması gerekli görülen değişiklik, kayıtlı bulunan seri numarası değiştirilen yeni parça üzerine ilgili Kriminal Polis Laboratuarında işlenerek kayıtlara geçmesi sağlanır.”

Madde 14 — Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 15 — Yönetmeliğe 16/2/1999 tarihli ve 99/12448 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla eklenen “Geçici Madde” “Geçici Madde 1” olarak aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve bundan sonra gelmek üzere aşağıdaki “Geçici Madde 2” eklenmiştir.

“Geçici Madde 1 — Emniyet Genel Müdürlüğünden Jandarma Genel Komutanlığına devredilecek hizmetlere ilişkin devir işlemleri Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre 31/12/2001 tarihine kadar tamamlanır."

“Geçici Madde 2 — Sahil Güvenlik Komutanlığı personel temini bakımından müstakil yapıya kavuşuncaya kadar Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman erbaşların silah ruhsat işlemleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yürütülür."

Madde 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2000/1590

Ekli “Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanlığı’nın 27/10/2000 tarihli ve 027872 sayılı yazısı üzerine, 10/9/1337 tarihli ve 151 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Kanunun 30 ve 34 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/11/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

DevletBakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

DevletBakanı

AdaletBakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî EğitimBakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

OrmanBakanı

Çevre Bakanı

 

Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma

Sandığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin

Yönetmelik

Madde 1 — 11/2/2000 tarihli ve 2000/251 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8 — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının görevlendireceği bir kişinin başkanlığında; ikisi Bakanlık merkez birimlerinden, biri Zonguldak Bölge Müdürü, biri İş Teftiş Kurulu Zonguldak Grup Başkanlığından olmak üzere Bakanlıkça görevlendirilecek dört, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca görevlendirilecek bir, Türkiye Taş Kömürü Kurumundan görevlendirilecek beş, Türkiye Elektrik Üretim-İletim Anonim Şirketi Çatal-ağzı-B İşletme Grup Müdürlüğünün Havza-i Fahmiyye içindeki işyerlerinden iki, İl Özel İdaresinden bir, Belediyeden bir ve yerel üniversitelerden katılacak birer temsilci, Sandık Başkanı ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve Merkez Yönetim Kurulunda görev almayan Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetleme Kurulu üyelerinden oluşur.”

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından :

 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Ekindeki EK-1 Çizelgenin

Değiştirilmesine İlişkinYönetmelik

MADDE 1 — 11/6/2000 tarihli ve 24076 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği eki Hizmet Bölgeleri Çizelgesi (EK-1), ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik 11/6/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

 

EK-1

HİZMET BÖLGELERİ ÇİZELGESİ

 

BİRİNCİ HİZMET BÖLGESİ İKİNCİ HİZMET BÖLGESİ ÜÇÜNCÜ HİZMET BÖLGESİ

 

 

İLLERİ

İLLERİ

İLLERİ

 

 1 Adana

 1 Adıyaman

 1 Ağrı

 

 2 Afyon

 2 Aksaray

 2 Ardahan

 

 3 Ankara

 3 Amasya

 3 Batman

 

 4 Antalya

 4 Artvin

 4 Bingöl

 

 5 Aydın

 5 Bartın

 5 Bitlis

 

 6 Balıkesir

 6 Bayburt

 6 Diyarbakır

 

 7 Bilecik

 7 Çanakkale (Gökçeada, Bozcaada)

 7 Erzurum

 

 8 Bolu

 8 Çankırı

 8 Hakkari

 

 9 Burdur

 9 Çorum

 9 Iğdır

 

10 Bursa

10 Elazığ

10 Kars

 

11 Çanakkale

11 Erzincan

11 Mardin

 

12 Denizli

12 Gaziantep

12 Muş

 

13 Edirne

13 Giresun

13 Siirt

 

14 Eskişehir

14 Gümüşhane

14 Şırnak

 

15 Hatay

15 İstanbul

15 Tunceli

 

16 Isparta

16 K.Maraş

16 Van

 

17 İçel

17 Karabük

 
 

18 İzmir

18 Karaman

 
 

19 Kayseri

19 Kastamonu

 
 

20 Kırklareli

20 Kırıkkale

 
 

21 Kocaeli

21 Kırşehir

 
 

22 Konya

22 Kilis

 
 

23 Kütahya

23 Malatya

 
 

24 Manisa

24 Nevşehir

 
 

25 Muğla

25 Niğde

 
 

26 Sakarya

26 Ordu

 
 

27 Tekirdağ

27 Osmaniye

 
 

28 Uşak

28 Rize

 
 

29 Yalova

29 Samsun

 
 

30 Düzce

30 Sinop

 
   

31 Sivas

 
   

32 Şanlıurfa

 
   

33 Tokat

 
   

34 Trabzon

 
   

35 Yozgat

 
   

36 Zonguldak

 

—— • ——

 

Tebliğler

Maliye Bakanlığından :

 

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği

(Sıra No : 27)

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

 

Serbest Muhasecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşaverlik ve Yeminli

Mali Müşavirlik Kanunu GenelTebliği

(Sıra No : 28)

—— • ——

   Maliye Bakanlığından :

Tahsilat Genel Tebliği
(Seri No : 28)

—— • ——

YARGI BÖLÜMÜ