1 Temmuz 2000 Tarihli ve 24096 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2000/738   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde, İki Ülke Arasında Nota Teatisi Yoluyla Akdedilen "Bursa Çevre Danışma Merkezi" Konulu Projeye İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

2000/739   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde, İki Ülke Arasında Nota Teatisi Yoluyla Akdedilen " Siirt Bölgesinde Küçük Ölçekli Projeler" Konunu Projeye İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

2000/740   Ülkemizde Vuku Bulunan Depremler Kapsamında Maruz Kalınan Zararların Telafisine Katkıda Bulunmak İçin Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ile İmzalanan Kredi ve Garanti Anlaşmalarının Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

- Menşe İspat Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Köy Koruyucuları Yönetmeliği

- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Teftiş Kurul Yönetmeliğinin 25 inci ve 27 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

- 17 Ağustos 1999 Tarihinde Meydana Gelen Deprem Felaketi Nedeniyle Toplanılan İç ve Dış Yardımların T.C. Ziraat Bankasında Açılacak Merkezi Bir Hesaba Kaydedilmesi ve Bu Yardımlardan Tahsis Edilecek Paraların Amacına Uygun Kullanılıp Kullanılmadığının Tespit ve Değerlendirmesi Hususlarında Düzenlenen Başbakanlık Teftiş Kurul Başkanlığının 119/00-43 Sayılı İnceleme Raporu

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/68-69 Sayılı Tebliğ

- Rekabet Kurulunun 99-21/170-89 Sayılı Kararı

- Rekabet Kurulunun 99-26/230-138 Sayılı Kararı

- Rekabet Kurulunun 00-4/33-15 Sayılı Kararı